Geschiedenis

Trolleybus 101 is een bus die alleen kan rijden middels een electromotor met stroomtoevoer via een dubbelpolige bovenleiding en waarvan het chassis (BUT) en de electrische installatie (EEC) (600V) van Engelse makelij is. De carrosserie is door de firma Verheul uit Waddinxveen vervaardigd. Bouwjaar van de 101 is 1949.

Trolleybus 101 heeft een leidende rol gespeeld tijdens de opening  van het trolleynet in de gelderse hoofdstad Arnhem in september 1949. Van dit type bus zijn 36 voertuigen vervaardigd. Daarna is er nog een vervolgserie geweest van het type BUT, en dat betrof 7 voertuigen. Later zijn er trolleybussen van diverse makelij b.v. Leyland, Daf, Van Hool, Berkhof en Hess (nieuwste model) aangeschaft.

De trolleybus is de opvolger van de tram die tot de slag om Arnhem(1944)het openbaar vervoer in Arnhem voor zijn rekening nam. Met deze slag om Arnhem kwam een abrupt einde aan het tramnet wat inclusief remise volledig werd verwoest.

Arnhem is de enigste stad in Nederland waar nog trolleybussen rijden. Ooit reden in Groningen (1928-1965) en Nijmegen (1952-1969) trolleybussen. Ook in Rotterdam werd in 1944 proefgereden met een trolleybus. In o.a. de Maastunnel werd daarvoor trolley-bovenleiding aangebracht. Tot exploitatie is het echter nooit gekomen.

Verder zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië en Griekenland wel steden te vinden waar het openbaar vervoer o.a. met trolleybussen gereden wordt. Ooit was Londen, waar met dubbeldekstrolleybussen werd gereden, een van de grootste trolleybussteden van de wereld. Nu rijden er in Engeland alleen in museumverband nog trolleybussen. Inmiddels zijn er daar weer plannen voor herinvoering van de trolleybus. (Leeds).

Veel trolleybussteden zijn te vinden in Oost-Europa, Rusland en in China. Maar ook in Amerika( Boston, San Francisco)  Australië en Nieuw Zeeland vind je trolleybusbedrijven.

De 101 heeft dienst gedaan tot 1972(!!) waarna hij werd opgelegd. Een groep trolleybusliefhebbers, nu verenigd in de NTV(Nederlandse Trolleybus Vereniging) heeft er voor gezorgd dat de 101 behouden bleef voor het nageslacht.

Voor het bedrag van FL 1,- is de 101 gekocht van het Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem met de bedoeling de bus op te knappen en deze te transporteren naar een trolleybusmuseum in Engeland. Vanwege de hoge kosten echter werd de opkapbeurt uitgesteld en werd de bus gestald in de tuin bij een lid van de vereniging en heeft daar gestaan tot 1982.

Een groep enthousiaste chauffeurs van het Gemeente Vervoerbedrijf nam in 1982 het plan op om de 101 met medewerking van de technische dienst van het Gemeente Vervoerbedrijf, te restaureren. Die restauratie is in 1984 afgerond en vanaf dat jaar rijdt de 101 met regelmaat ritten door Arnhem.

Op de zondagen in augustus rijdt de 101 zomerritten. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken welke route er wordt gereden.

De trolleybus is doorontwikkeld door de Duitse ingenieur Werner von Siemens. De eerste trolleybus reed op 29 april 1882 zijn eerste proefrit in Berlijn. De elektriciteit werd aangeleverd via een dubbelpolige bovenleiding waarop dan een met wieltjes uitgevoerd karretje (trolley) reed welke het voertuig met zich meetrok.